Oferta

Precyzja, estetyka i wygoda wykonawcza
(przewracanie kartek, czytelność i przejrzystość zapisu) to mój priorytet.
Wykonamy:

Transpozycje
Transkrypcje
Zapisy z nagrań audio
Rękopisów czy zniszczonych druków
Partytury wszelkiego rodzaju, na składy duże i małe, głosy z partytur i odwrotnie
Notacja:

– klasyczna
– współczesna
– ćwierćtonowa
– aleatoryczna
– ossia
– grafika muzyczna
– Tworzysz własne oznaczenia muzyczne – nie ma sprawy 🙂 Będą takie, jak chcesz by wyglądały

Ceny adekwatne do wymagań, czyli stopnia skomplikowania i obszerności, uzgadniane indywidualnie po zapoznaniu się z dostarczonym materiałem.
Stopień skomplikowania zależny jest od ilości i różnorodności nanoszonych oznaczeń, oraz konieczności użycia niestandardowego zapisu (grafika).

Uzgodniony termin wykonania na pewno będzie dotrzymany, jeśli w trakcie pracy nie będą wprowadzane częste zmiany w stosunku do początkowych ustaleń. Są one najczęściej powodem znacznego wydłużenia czasu mojej pracy, jak i mają kolosalne znaczenie dla jakości efektu końcowego. Jeśli wkradnie się błąd, który umknie mojej uwadze, natychmiast poprawiam z przeprosinami. Natomiast korekty nie wynikające z mojej pomyłki, będą, niestety wymagały dodatkowej zapłaty ….. 🙁

Pracę mogę przesłać drogą elektroniczną w formatach:

*.pdf / *.tif / *.midi / *.mp3 / *.wav / *.MUS / *.musx

lub tradycyjną pocztą, na płytce lub wydruk z pliku *.musx.

#pisanie nut #edycja nut #edycja materiału muzycznego #nuty #zapis nutowy #komputerowa edycja nut